Logo & Huisstijl

Indien uw identiteit en positionering bekend zijn, is het van belang om hier een passend logo en passende huisstijl voor te ontwikkelen. Herkenbaarheid en vertrouwen is hierbij van groot belang. Een logo en huisstijl vormen de basis van de communicatie van elk bedrijf. Vanuit deze basis kunnen alle andere mediavormen in de toekomst worden ontwikkeld.

Interactive Minds is graag uw partner voor de ontwikkeling van uw logo en huisstijl. Wij vinden het erg belangrijk om uw identiteit en positionering al vanaf het begin te integreren in al uw uitingen. Geen los beeldmerk met een losse tekst, maar juist de sterke gedachte daarachter is van groot belang.

Natuurlijk verliezen wij hierbij uw wensen niet uit het oog en blijven we zeer regelmatig met u communiceren om voortgang te bespreken. Als u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of onze cases bekijken.