Strategie

Voordat een campagne wordt gelanceerd of invulling wordt gegeven aan diverse communicatiemiddelen is het van groot belang dat de strategie en identiteit van uw bedrijf duidelijk is geformuleerd. Wat is mijn identiteit? Waar ben ik echt goed in? Wat is mijn belangrijkste doelgroep? Hoe positioneer ik mezelf? Wat mist de markt als ik er niet ben? Dit zijn slechts enkele belangrijke vraagstukken waarop een antwoord gevonden moet worden voordat gestart wordt met welke vorm van communicatie dan ook.

Interactive Minds kan u helpen om een heldere strategische positionering te formuleren en om het antwoord op onder andere bovenstaande vragen te vinden. Uw input is hierbij natuurlijk van groot belang en Interactive Minds biedt hierbij een onderzoekende en ondersteunende rol. Samen zoeken we naar mogelijkheden en proposities die voor u echt interessant zijn en die dienen als stabiele basis voor uw onderneming.

Na een vrijblijvende persoonlijke kennismaking ontvangt u van ons een heldere en transparante offerte waarin strategische sessies, op maat, zijn geformuleerd. Natuurlijk varieert het aantal sessies, en de inhoud hiervan, per case.

Als de strategische basis is gelegd en u wenst dat Interactive Minds ook invulling geeft aan uw communicatie dan blijft Interactive Minds altijd strategisch betrokken. Niet alleen een mooi product, maar ook een heldere gedachte & propositie hierachter is van groot belang. Als uw positionering al bekend is dan trekt Interactive Minds deze positionering en identiteit natuurlijk door in de communicatiemiddelen. Op deze manier kan Interactive Minds u totaal ontzorgen op het gebied van strategie en communicatie.